Objawy

Kaszel

Jest jedną z najczęstszych dolegliwości, z którymi zgłaszają się chorzy do lekarza. Ze względu na czas kiedy się pojawił może on być ostry, lub trwający miesiącami czy latami- przewlekły. Podzielić go też można w zależności od jego charakteru czy jest suchy, czy mokry. Należy pamiętać, że jest to niepokojący objaw i jego bagatelizowanie czy stosowanie dłuższy czas dostępnych bez recepty leków jedynie hamujących jego nasilenie może być niewłaściwe lub groźne, gdyż opóźnia postawienie prawidłowego rozpoznania. Przyczynami kaszlu mogą być zarówno błahe infekcje górnych dróg oddechowych, jak i cała grupa schorzeń pulmonologicznych jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy rak płuca. Należy pamiętać, że stosunkowo często kaszel mogą powodować również nie tyle schorzenia pulmonologiczne, a laryngologiczne, gastrologiczne, kardiologiczne czy psychiatryczne. U sporej grupy pacjentów przewlekły kaszel ma charakter wieloczynnikowy- czyli może go powodować kilka chorób z różnych narządów jednocześnie.

Krwioplucie

Odkrztuszanie wydzieliny podbarwionej krwią, to tzw. objaw alarmowy, czyli wymagający pilnej konsultacji specjalistycznej z szybkim zaplanowaniem odpowiedniej diagnostyki, a przede wszystkim ustaleniem czy występują pilne wskazania do hospitalizacji.
Objaw ten może być przez chorych mylony z krwawieniem z nosa, jamy ustnej czy przewodu pokarmowego co może skutkować wydłużeniem czasu od postawienia odpowiedniej diagnozy. Krwawienie z dolnych dróg oddechowych najczęściej jest spowodowane infekcją płuc lub oskrzeli jednak objaw ten może powodować rak płuca, gruźlica, zatorowość płucna czy też choroba kardiologiczna.

Ból w klatce piersiowej

Jest to bardzo częsta dolegliwość. Należy pamiętać, że nie tylko choroby serca powodują ból w klatce piersiowej. Dolegliwości które nie maja charakteru dławicowego również nie powinny być bagatelizowane, a wykluczenie choroby niedokrwiennej serca to jedynie część diagnostyki. Dyskomfort w klatce piersiowej mogą powodować schorzenia układu oddechowego jak np. odma opłucnowa czy płyn w jamie opłucnowej, schorzenia ściany klatki piersiowej, kręgosłupa czy żołądka lub przełyku. W tym przypadku ważna jest kompleksowa diagnostyka.

Chrapanie

Bardzo wiele ludzi chrapie. Objaw ten dokucza pacjentowi jak i osobom śpiącym w tym samym pomieszczeniu. Powoduje spłycenie snu, wybudzenia i tym samym odczucie chronicznego niewyspania i zmęczenia pomimo nawet odpowiedniej długości przebywania w łóżku. Nie ma na tą przypadłość tabletek. Ustalenie odpowiedniego leczenia jest u każdego chorego sprawą złożoną i indywidualną, w związku z powyższym wymaga opinii pulmonologa, laryngologa czy ortodonty. Poligrafia lub polisomnografia ( badanie oceniające zaburzenia oddychania w czasie snu) jest złotym standardem i w sposób szybki pomaga podjąć decyzję która forma terapii będzie najskuteczniejsza u danego chorego.

Bezdech w czasie snu

To epizody braku oddechu w czasie snu trwające minimum 10 sekund. Mogą one wynikać z braku impulsu z mózgu do inicjacji oddechu lub też zdecydowanie częściej z powodu zapadania się górnych dróg oddechowych. Powodują one spłycenie snu, jego przerywanie oraz spadek utlenowania krwi. Trwanie tych dolegliwości przez wiele miesięcy czy lat prowadzi do choroby zwanej zespołem bezdechu w czasie snu, który to gdy nie jest leczony w sposób istotny zwiększa ryzyko powstania schorzeń sercowo-naczyniowych jak zawał serca czy udar mózgu. Konsultacja specjalistyczna z wykonaniem badania poligrafii lub polisomnografii pomoże ustalić typ choroby oraz ocenić stopień jej ciężkości. Należy pamiętać, że bezdechy może nasilać spożywanie alkoholu lub przyjmowanie niektórych leków przeciwbólowych czy nasennych. Leczenie w przypadku potwierdzenia obturacyjnego bezdechu w czasie snu (OBS) jest złożone i polega na redukcji masy ciała u wszystkich otyłych pacjentów, konsultacji laryngologa zabiegowego celem oceny wskazań do zabiegu operacyjnego górnych dróg oddechowych i rozważenie zastosowania leczenia aparatem CPAP. Urządzeniem połączonym rurą z maską którą chory zakłada na twarz kiedy śpi – to bardzo skuteczna postać terapii przeznaczona dla pacjentów z najcięższą postacią OBS, u chorych z nasilonymi objawami lub u osób u których inne formy terapii okazały sie nieskuteczne. Każdy pacjent który ma potwierdzone rozpoznanie badaniem poligraficznym. polisomnograficznym i udokumentowaną skuteczność leczenia za pomocą aparatu CPAP ma prawo do uzyskania wniosku na dofinansowanie (refundację) na zakup własnego urządzenia z NFZ.

Senność i zmęczenie

Zespól przewlekłego zmęczenia trwa nieraz miesiącami i latami. Zasypianie przy wykonywaniu podstawowych czynności w domu czy pracy jest bardzo frustrujące. Senność w trakcie wykonywania precyzyjnych czynności jak prowadzenie samochodu jest szczególnie groźna gdyż narażamy zdrowie i życie własne i innych. Frustracja pacjenta może narastać gdy kolejne badania analityczne i obrazowe wychodzą prawidłowe i postawienie adekwatnego rozpoznania się wydłuża. Należy wówczas ocenić ryzyko prawdopodobieństwa zespołu bezdechu w czasie snu. Jeśli wykonane badanie polisomnograficzne / poligraficzne potwierdza podejrzenie i występują wskazania kliniczne do zastosowanie próbnego leczenia aparatem CPAP- da to pacjentowi odpowiedź czy ta forma terapii redukuje senność i zmęczenie.

Nieprawidłowy wynik zdjęcia RTG klatki piersiowej

Wykonanie radiogramu klatki piersiowej zaleca się u pacjentów którzy mają objawy takie jak duszność, chrypkę, przewlekający się kaszel, ból w klatce piersiowej. Rutynowo powinno się również je wykonać u palaczy tytoniu, osób obciążonych ryzykiem wystąpienia choroby nowotworowej układu oddechowego czy często przed różnymi zabiegami operacyjnymi jako kwalifikacja do znieczulenia. Każde zdjęcie powinno być opisane przez radiologa. Lekarz ten dokonuje analizy w sposób dokładny i szczegółowy. Jednak nie widzi pacjenta, czasem nie zna całej jego historii chorobowej lub nie ma wglądu do jego poprzednich wyników badań. Niewiedza ta w sposób istotny może obniżyć jakoś interpretacji zdjęcia rtg. Bardzo ważna jest jednoczasowa ocena zarówno badań obrazowych, czynnościowych (spirometria) uzyskanie szczegółowego wywiadu medycznego i dokładnego badania fizykalnego- wszystko to przeprowadzane jest w trakcie konsultacji pulmonologicznej.

Duszność

Jest to odczucie braku powietrza. To objaw który często wymaga złożonej diagnostyki. Wywiad lekarski i badanie fizykalne w połączeniu z badaniami analitycznymi i radiologicznym z dużym

prawdopodobieństwem pozwalają wysunąć podejrzenie jakiej etiologii są zaburzenia oddychania. W Specjalistycznym Centrum Medycznym Pamed lub Przychodni Antidotum istnieje możliwość wykonania badania spirometrii z konsultacją pulmonologiczną, echokardiografii i opinii kardiologa czy też badania laryngologicznego. Choroby płuc jak astma oskrzelowa i przewlekłą obturacyjna choroba płuc (POChP) charakteryzują się nieprawidłowym wynikiem badania spirometrycznego- zaburzeń wentylacji o typie obturacji. W razie ustalenia iż przyczyną duszności jest wyżej wymieniona choroba zastosowanie leków wziewnych przynosi poprawę stanu z zdrowia i zmniejsza nasilenie objawu choroby.

Po COVID 19:

Po infekcji wywołanej koronawirusem możemy szybko i w pełni wyzdrowieć. U części chorych niestety może dojść do różnych powikłań i nieprawidłowości, zarówno tych błahych i mało nasilonych jak i potencjalnie poważnych i zagrażających zdrowiu.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, którego autorem jest Lek. Tomasz Januś – członek naszego zespołu: